Sunday, August 1, 2010

Resolved: Lampu Jalan di Sekitar Kawasan Komersial Puteri 2 Telah Diperbaiki

Didapati kawasan komersial Bandar Puteri 2 gelap pada waktu malam oleh kerana lampu jalan tidak bernyala. Ahli JKP 16 telah memaklumkan kepada MPSJ nombor aduan 0907/07/2010 bertarikh: 16-07-2010 bahawa banyak lampu jalan di sekitar Puteri 2 (kawasan komersial) tidak berfungsi.

Selepas menerima aduan ini, kerja penyelenggaraan telah pun diselesaikan oleh MPSJ pada 26 Julai 2010. Pemantauan pada hari ini menunjukkan lampu jalan berfungsi semula.

Sebelum:


Selepas:

Dengan ini, JKP 16 mengucapkan terima kasih kepada MPSJ kerana telah mengambil tindakan untuk meperbaiki lampu jalan dengan sewajarnya.