Sunday, December 5, 2010

Resolved : Children Swing Repaired (Wawasan 1)

JKP 16 telah memaklumkan kepada MPSJ bahawa peralatan permainain jenis 'swing' telah rosak di padang taman Wawasan 1, Pusat Bandar Puchong. Laporan 0566/05/2010 - [1] telah difailkan. Swing yang rosak telah diperbaiki pada minggu akhir November 2010.


Sebelum :

Selepas :